• Rene Trapper - Gratis befaring og gode priser
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -

Medarbeidere

Alle renholdere i Rene Trapper AS har fått grundig opplæring og utfører et godt renhold. Samtlige renholdere er også service innstilte og stabile som igjen gjør at vårt firma fungerer veldig fint.

En forutsetning for vår forretningsmodell er å behandle alle ansatte på en meget tilfredsstillende måte. Renholderne får god tid til å gjøre en grundig jobb, samtidig som de får positiv og konstruktiv tilbakemelding på det arbeidet de utfører. Alle ansatte blir også sett og verdsatt for det arbeidet de utfører. Dette har resultert i stabil arbeidskraft og godt fornøyde kunder. Samtlige ansatte i Rene Trapper AS har lovpålagt yrkesskadeforsikring, lovpålagt OTP (offentlig tjeneste pensjon), samt tarifflønn eller høyere avhengig av ansenitet.

Kontakt oss

Telefon: 452 30 111
E-post: kontakt@renetrapper.no