• Rene Trapper - Gratis befaring og gode priser
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -
  • Rene Trapper -

Arbeidsrutiner

Vi ønsker at alle våre kunder skal ha full oversikt over når avtalt renhold har blitt utført. Vi benytter derfor en renholdsplan som viser hvor ofte trappene skal feies og vaskes, samt hvor ofte annet renhold som vask av gelender, vinduskarmer, støvtørking av postkasser mm skal utføres. Hver enkelt renholdsplan er individuell og dekker hver enkelt kundes behov. Renholdsplanen krysses av etter hver enkelt rengjøring.

Når vi har oppstart av nye Sameier og Borettslag utføres alltid renholdet i fellesskap av renholder og driftsleder. Vi ønsker å sette en høy standard som vi jobber hardt for å opprettholde ved hver eneste rengjøring.

Ved oppstart av nye Sameier og Borettslag utfører vi også en hovedrengjøring ved første renholdsdag slik at alt ser meget pent ut. Hovedrengjøringen utføres uten tillegg i pris!

Kontakt oss

Telefon: 452 30 111
E-post: kontakt@renetrapper.no